Ochrona danych osobowych

Podstawowe znaczenie w zakresie ochrony danych osobowych ma ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przepisy tej ustawy stosuje się do szerokiego kręgu podmiotów państwowych i samorządowych oraz podmiotów prywatnych w tym – m.in. spółek handlowych, spółek cywilnych, jednoosobowych przedsiębiorców, a nawet w pewnych przypadkach również do osób fizycznych.

Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zobowiązują wszystkie podmioty, które w ramach swojej działalności przetwarzają dane osobowe, do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Zastosowane środki bezpieczeństwa oraz sposób przetwarzania danych powinny być opisane w specjalnie sporządzonej dokumentacji.

Mając na uwadze szeroki zakres i złożoność problematyki przygotowaliśmy elastyczną ofertę współpracy w zakresie ochrony danych osobowych:

  • outsourcing funkcji administratora bezpieczeństwa informacji,
  • audyt zgodności działalności podmiotu z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • opracowanie systemu ochrony danych osobowych,
  • wdrożenie systemu ochrony danych osobowych,
  • szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
  • doradztwo i konsultacje w stosowaniu ustawy o ochronie danych osobowych.

Oferujemy pakiety usług dostosowane do wielkości firmy i zakresu przetwarzania danych osobowych.

Szczegółowy zakres i sposób współpracy możemy omówić na prezentacji, na której zostanie przedstawiona problematyka ochrony danych osobowych i dedykowana propozycja współpracy dla Państwa.